Sim Tiến Kép

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
139.000.000
Sim tiến kép
Đặt mua
2
180.000.000
Sim tiến kép
Đặt mua
3
45.000.000
Sim tiến kép
Đặt mua
4
175.000.000
Sim tiến kép
Đặt mua
5
30.000.000
Sim tiến kép
Đặt mua
6
40.000.000
Sim tiến kép
Đặt mua
7
40.000.000
Sim tiến kép
Đặt mua
8
79.000.000
Sim tiến kép
Đặt mua
9
35.000.000
Sim tiến kép
Đặt mua
10
18.000.000
Sim tiến kép
Đặt mua
11
1.000.000.000
Sim tiến kép
Đặt mua
12
99.000.000
Sim tiến kép
Đặt mua