Sim Thất Quý Viettel

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
4.670.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
2
3.500.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
3
1.500.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
4
2.778.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
5
3.800.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
6
2.500.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
7
3.650.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
8
1.800.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
9
2.222.200.000
Sim thất quý
Đặt mua
10
1.050.000.000
Sim thất quý
Đặt mua