Sim Thất Quý

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
7.799.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
2
2.778.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
3
3.650.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
4
888.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
5
3.500.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
6
688.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
7
1.500.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
8
1.250.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
9
3.900.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
10
12.000.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
11
6.600.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
12
2.500.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
13
2.100.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
14
2.500.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
15
180.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
16
1.050.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
17
3.344.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
18
1.200.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
19
9.000.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
20
6.500.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
21
2.222.350.000
Sim thất quý
Đặt mua
22
999.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
23
999.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
24
200.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
1 2