Sim Taxi 2

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
550.000.000
Sim taxi
Đặt mua
2
560.000.000
Sim taxi
Đặt mua
3
168.000.000
Sim taxi
Đặt mua
4
333.000.000
Sim taxi
Đặt mua
5
155.000.000
Sim taxi
Đặt mua
6
210.000.000
Sim taxi
Đặt mua
7
89.000.000
Sim taxi
Đặt mua
8
150.000.000
Sim taxi
Đặt mua
9
279.000.000
Sim taxi
Đặt mua
10
32.000.000
Sim taxi
Đặt mua
11
35.000.000
Sim taxi
Đặt mua
12
39.000.000
Sim taxi
Đặt mua
13
68.000.000
Sim taxi
Đặt mua
14
268.000.000
Sim taxi
Đặt mua
15
250.000.000
Sim taxi
Đặt mua
16
28.000.000
Sim taxi
Đặt mua
17
35.000.000
Sim taxi
Đặt mua
18
39.000.000
Sim taxi
Đặt mua
19
35.000.000
Sim taxi
Đặt mua
20
35.000.000
Sim taxi
Đặt mua
21
98.000.000
Sim taxi
Đặt mua
22
39.000.000
Sim taxi
Đặt mua
23
35.000.000
Sim taxi
Đặt mua
24
56.000.000
Sim taxi
Đặt mua
1 2 3 4 5