Sim Taxi

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
560.000.000
Sim taxi
Đặt mua
2
550.000.000
Sim taxi
Đặt mua
3
333.000.000
Sim taxi
Đặt mua
4
89.000.000
Sim taxi
Đặt mua
5
210.000.000
Sim taxi
Đặt mua
6
99.000.000
Sim taxi
Đặt mua
7
155.000.000
Sim taxi
Đặt mua
8
150.000.000
Sim taxi
Đặt mua
9
399.000.000
Sim taxi
Đặt mua
10
79.000.000
Sim taxi
Đặt mua
11
210.000.000
Sim taxi
Đặt mua
12
155.000.000
Sim taxi
Đặt mua
13
279.000.000
Sim taxi
Đặt mua
14
245.000.000
Sim taxi
Đặt mua
15
799.000.000
Sim taxi
Đặt mua
16
399.000.000
Sim taxi
Đặt mua
17
168.000.000
Sim taxi
Đặt mua
18
110.000.000
Sim taxi
Đặt mua
19
68.000.000
Sim taxi
Đặt mua
20
5.000.000
Sim taxi
Đặt mua
21
25.000.000
Sim taxi
Đặt mua
22
5.000.000
Sim taxi
Đặt mua
23
5.000.000
Sim taxi
Đặt mua
24
5.000.000
Sim taxi
Đặt mua
1 2 3 4 5