Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
83.000.000
Sim đối
Đặt mua
2
58.000.000
Sim đối
Đặt mua
3
68.000.000
Sim đối
Đặt mua
4
145.000.000
Sim đối
Đặt mua
5
990.000
Sim đối
Đặt mua
6
5.950.000
Sim đối
Đặt mua
7
12.000.000
Sim đối
Đặt mua
8
6.950.000
Sim đối
Đặt mua
9
9.950.000
Sim đối
Đặt mua
10
629.000
Sim đối
Đặt mua
11
990.000
Sim đối
Đặt mua
12
990.000
Sim đối
Đặt mua
13
990.000
Sim đối
Đặt mua
14
990.000
Sim đối
Đặt mua
15
629.000
Sim đối
Đặt mua
16
7.950.000
Sim đối
Đặt mua
17
5.950.000
Sim đối
Đặt mua
18
2.790.000
Sim đối
Đặt mua
19
990.000
Sim đối
Đặt mua
20
5.950.000
Sim đối
Đặt mua
21
11.000.000
Sim đối
Đặt mua
22
489.000
Sim đối
Đặt mua
23
990.000
Sim đối
Đặt mua
24
6.750.000
Sim đối
Đặt mua