Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
1.100.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
2
5.000.000
Sim ông địa
Đặt mua
3
950.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
4
1.100.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
5
880.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
6
1.210.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
7
840.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
8
840.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
9
950.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
10
1.290.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
11
980.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
12
950.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
13
1.210.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
14
770.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
15
9.000.000
Sim ông địa
Đặt mua
16
2.500.000
Sim ông địa
Đặt mua
17
1.600.000
Sim ông địa
Đặt mua
18
2.050.000
Sim ông địa
Đặt mua
19
5.000.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
20
1.680.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
21
1.680.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
22
980.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
23
1.680.000
Sim đặc biệt
Đặt mua
24
10.000.000
Sim ông địa
Đặt mua
1 2 3 4 5