Sim Ngũ Quý Giữa

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
18.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
2
46.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
3
99.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
4
468.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
5
15.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
6
15.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
7
15.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
8
15.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
9
10.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
10
10.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
11
10.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
12
10.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
13
10.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
14
15.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
15
10.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
16
15.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
17
12.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
18
10.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
19
10.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
20
10.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
21
10.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
22
10.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
23
10.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
24
15.000.000
Sim ngũ quý giữa
Đặt mua
1 2 3 4 5