Sim Ngũ Quý 7 Đầu Số 03

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
160.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
2
630.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
3
1.412.300.000
Sim lục quý
Đặt mua
4
110.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
5
148.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
6
550.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
7
153.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
8
151.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
9
135.200.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
10
120.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
11
2.222.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
12
128.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
13
471.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
14
104.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
15
150.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
16
139.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
17
128.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
18
694.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
19
174.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
20
94.100.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
21
139.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
22
115.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
23
119.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
24
864.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
1 2