Sim Ngũ Quý 6 Đầu Số 08

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
650.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
2
330.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
3
350.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
4
6.600.000.000
Sim thất quý
Đặt mua
5
1.000.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
6
4.011.200.000
Sim thất quý
Đặt mua
7
160.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
8
360.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
9
4.160.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
10
1.840.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
11
147.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
12
155.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
13
350.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
14
5.200.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
15
242.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua