Sim Ngũ Quý 2

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
250.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
2
410.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
3
234.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
4
268.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
5
333.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
6
279.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
7
350.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
8
210.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
9
255.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
10
73.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
11
156.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
12
210.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
13
290.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
14
94.100.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
15
48.400.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
16
156.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
17
107.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
18
89.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
19
60.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
20
150.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
21
87.500.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
22
168.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
23
269.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
24
88.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
1 2 3