Sim Ngũ Quý 1

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
128.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
2
199.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
3
148.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
4
99.900.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
5
45.600.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
6
45.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
7
122.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
8
39.600.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
9
45.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
10
60.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
11
199.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
12
12.900.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
13
139.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
14
118.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
15
130.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
16
128.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
17
110.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
18
106.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
19
39.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
20
359.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
21
123.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
22
50.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
23
145.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
24
40.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
1 2 3 4