Sim Năm Sinh 2022

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
890.000
Sim năm sinh
Đặt mua
2
1.950.000
Sim năm sinh
Đặt mua
3
10.000.000
Sim năm sinh
Đặt mua
4
10.000.000
Sim năm sinh
Đặt mua
5
210.000.000
Sim năm sinh
Đặt mua
6
18.000.000
Sim năm sinh
Đặt mua
7
3.190.000
Sim năm sinh
Đặt mua
8
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
9
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
10
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
11
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
12
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
13
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
14
449.000
Sim năm sinh
Đặt mua
15
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
16
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
17
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
18
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
19
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
20
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
21
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
22
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
23
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
24
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
1 2 3 4 5