Sim Năm Sinh 2017

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
3.590.000
Sim năm sinh
Đặt mua
2
6.150.000
Sim năm sinh
Đặt mua
3
2.790.000
Sim năm sinh
Đặt mua
4
3.590.000
Sim năm sinh
Đặt mua
5
4.390.000
Sim năm sinh
Đặt mua
6
13.500.000
Sim năm sinh
Đặt mua
7
1.100.000
Sim năm sinh
Đặt mua
8
3.590.000
Sim năm sinh
Đặt mua
9
1.950.000
Sim năm sinh
Đặt mua
10
13.400.000
Sim năm sinh
Đặt mua
11
1.990.000
Sim năm sinh
Đặt mua
12
1.490.000
Sim năm sinh
Đặt mua
13
3.690.000
Sim năm sinh
Đặt mua
14
3.590.000
Sim năm sinh
Đặt mua
15
1.990.000
Sim năm sinh
Đặt mua
16
3.590.000
Sim năm sinh
Đặt mua
17
2.790.000
Sim năm sinh
Đặt mua
18
4.390.000
Sim năm sinh
Đặt mua
19
1.990.000
Sim năm sinh
Đặt mua
20
3.590.000
Sim năm sinh
Đặt mua
21
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
22
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
23
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
24
660.000
Sim năm sinh
Đặt mua
1 2 3 4 5