Sim Lục Quý Đầu Số 08

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
535.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
2
693.200.000
Sim lục quý
Đặt mua
3
360.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
4
4.200.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
5
3.500.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
6
980.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
7
296.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
8
650.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
9
286.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
10
420.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
11
1.445.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
12
950.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
13
650.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
14
799.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
15
1.500.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
16
210.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
17
6.600.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
18
5.200.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
19
2.900.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
20
899.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
21
586.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
22
699.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
23
1.455.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
24
1.500.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
1 2