Sim Lục Quý 7

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
616.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
2
471.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
3
630.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
4
550.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
5
799.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
6
420.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
7
700.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
8
1.200.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
9
1.500.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
10
950.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
11
1.412.300.000
Sim lục quý
Đặt mua
12
586.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
13
1.750.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
14
650.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
15
1.250.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
16
2.700.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
17
5.500.000.000
Sim lục quý
Đặt mua