Sim Lục Quý 5

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
430.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
2
2.222.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
3
899.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
4
550.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
5
2.520.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
6
2.100.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
7
445.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
8
3.100.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
9
692.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
10
1.250.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
11
446.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
12
693.200.000
Sim lục quý
Đặt mua
13
2.570.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
14
850.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
15
6.000.200.000
Sim lục quý
Đặt mua