Sim Lục Quý 5 Giữa

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
210.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
2
68.400.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
3
19.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
4
37.200.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
5
23.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
6
45.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
7
89.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
8
45.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
9
150.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
10
29.700.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
11
37.200.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
12
37.200.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
13
37.200.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
14
37.200.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
15
103.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
16
23.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
17
50.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
18
65.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
19
32.600.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
20
37.200.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
21
32.600.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
22
14.400.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
23
39.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
24
15.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
1 2