Sim Lục Quý

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
2.222.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
2
699.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
3
7.900.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
4
430.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
5
535.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
6
899.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
7
660.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
8
1.000.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
9
770.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
10
3.000.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
11
750.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
12
299.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
13
1.677.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
14
1.250.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
15
850.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
16
2.500.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
17
3.000.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
18
350.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
19
980.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
20
471.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
21
424.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
22
6.000.350.000
Sim lục quý
Đặt mua
23
4.200.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
24
360.000.000
Sim lục quý
Đặt mua
1 2 3 4 5